Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Anket Listesi / Survey List

Türkçe English
Haberleşme Hizmetleri Sağlama Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Communications Supply Service
Kurtarma Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Salvage Service
Çeki, Eskort ve Römorkörcülük Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Towage, Escort/Tug Boat Service
Denizdeki Kazazedeyi Kıyıdan Kurtarma Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Rescuing Survivals of Sea From Land Service
Denizdeki Kazazedeyi Deniz Vasıtaları ile Kurtarma Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Rescuing Survivals of Sea By Vessels Service
Batık Çıkartmak ve Balık Adam Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Wreck Removal/Diving Service
Kılavuzluk Hizmeti Müşteri Değerlendirme Müşteri Değerlendirme Anketi Pilotage Service
Gemi Trafik Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Vessel Traffic Services
Acil Durum Bildirim Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Notice of Emergency Response Service
Yeni Seyir Yardımcısı Kurulması Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi New AtoN Installation Service
Seyir Yardımcılarının Arızalarına Müdahale Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Mintenance Service
Seyir Yardımcısı Sertifikasyon Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi AtoN Certification Service
Deniz ve Hava Bandı Telsiz Ruhsat İşlemleri Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Marine and Air Band Radio Permit Processing Service
Amatör Telsizcilik Sınavı ve Belgelendirme İşlemleri Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Amateur Radio Examination and Certification Processing Service
Tahakkuk ve Tahsilat Hizmeti Müşteri Değerlendirme Anketi Verification and Collection Service
Resmi İstatistik Değerlendirme Anketi Assesment Survey of Official Statistics